Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ του Συλλόγου μας σε μορφή pdf

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης
Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης
Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης

 

Αποτελέσματα Εκλογών